Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Newtonov druhý zákon kalkulačky pohybu

Newtonov druhý zákon kalkulačky pohybu umožňuje vypočítať sily, hmotnosť a zrýchlenie objektu pomocou newtonov druhý zákon pohybu.

Vypočítať podľa druhého Newtonovho zákona

Hmotnosť (m): kilogram
Zrýchlenie (a): m / s 2

Druhého Newtonovho zákona sa uvádza, že zrýchlenie objektu je priamo úmerná vektorový súčet vonkajších síl, pôsobiacich na objekt, a nepriamo úmerná k objektom hmoty.