Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Gravitačný zákon

Gravitačný zákon umožňuje vypočítať hmotnosť dvoch objektov, distanse a gravitačná sila medzi nimi, pomocou gravitačný zákon.

Vypočítať podľa vzorca gravitačná sila

Hmotnosť objektu M1: kilogram
Hmotnosť objektu m2: kilogram
Vzdialenosť medzi objektmi (r): m
Gravitačná sila vzorec


kde G - gravitačná konštanta s hodnotou 6,67384 (80) * 10-11 m3/(Kg s2), m1, m2 - hmotnosť predmetov, R - vzdialenosť medzi nimi