Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Tangenciálne zrýchlenie vzorec kalkulačka

Tangenciálny rýchlosť vzorec kalkulačka umožňuje vypočítať tangenciálny zrýchlenie pohybujúceho sa objektu zmenou rýchlosti v priebehu času.

Vypočítať tangenciálny zrýchlenie, rýchlosti alebo času

Počiatočná rýchlosť (V0):
Konečné rýchlosti (V1):
Čas (T):
Tangenciálne zrýchlenie je vektorová veličina, je rýchlosť zmeny tangenciálny rýchlosti objektu cestuje po kruhovej dráhe alebo cesty. Je zamerané na dotyčnice k dráhe telesa.

Tangenciálne zrýchlenie vzorec


kde V0, V1 - Počiatočné a konečné rýchlosti, t - čas sťahovanie