Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Veľkosť prúdu, odporu, kalkulačka definície napätie

Veľkosť prúdu, odporu, kalkulačka definície napätie umožňuje vypočítať intenzitu elektrického prúdu, napätia a odporu v časti elektrického obvodu pomocou Ohmovho zákona.

Vypočítať podľa Ohmovho zákona

Napätie (U): Volt
Odpor (R): Ohm

Ohmovho zákona sa uvádza, že prúd prechádzajúci vodičom medzi dvoma bodmi je priamo úmerná napätie na dvoch bodoch a nepriamo úmerná odporu vodiča,
kde som - sila elektrického prúdu, U - napätie, R - odpor vodiča