Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Obvodu kruhu (obvod kruhu) vzorec kalkulačka

Circumference kruhu (obvod kruhu) vzorca kalkulačky umožňuje vyhľadanie obvod (obvodové) kruhu, podľa vzorca, s použitím polomeru kruhu.
Polomer (r):

Obvod kruhu

Kruh je množina všetkých bodov v rovine, ktoré sú v danej vzdialenosti od daného bodu, stredu.
Vzorec pre obvodu kruhu: p = 2πr,
kde R - polomer kružnice, π = 3.14159