Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Dostredivé zrýchlenie vzorec kalkulačka

Dostredivé zrýchlenie vzorec kalkulačka umožňuje vypočítať dostredivé zrýchlenie, polomer kruhu a rýchlosti, pri kruhovom pohybe rovnice vzorec.

Vypočítať dostredivý Zrýchlenie, rádius alebo rýchlosť

     
Polomer (r):
Rýchlosť (v):
Dostredivý (Radiálne) zrýchlenie je druh zrýchlenie v jednotnej kruhovým pohybom, smeruje smerom k stredu.

Formula dostredivý Akcelerácia


kde v - lineárna rýchlosť, R - polomer