Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Krútiaci moment vzorec kalkulačka

Moment sily, online výpočtu umožňuje vypočítať také fyzikálne veličiny ako vyšší moment (uťahovací moment), vektora sily, polomer vektora v rôznych merných jednotkách a jej závislosti na seba navzájom.

Vypočítajte krútiaceho momentu, sily alebo vektor pozície

        
Sila (F):
Polohový vektor (r):
Mať za následok:
Krútiaci moment, moment, alebo moment sily je tendencia sily pre otáčanie objektu okolo osi, otočný bod, alebo čapom, je definovaný ako súčin polohového vektora v mieste, kde sa pôsobí silou, vektor vzdialenosti a sila vektora, ktorý má tendenciu produkovať otáčania.
Moment sily vzorca Moment sily, kde r - polohový vektor, F - sila