Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Vzhľadom kalkulačka dátum

Dátum splatnosti kalkulačka umožňuje vypočítať odhadovaný termín splatnosti you baby, dátum počatia a aktuálne tehotenstvo obdobie.

Zadajte informácie o svojej menštruácie pre výpočet splatnosti a koncepčné dátum

Dátum prvého dňa poslednej menštruácie (dd.mm.yyyy)
Priemerná dĺžka menštruačného cyklu:
(Od 22 do 45, zvyčajne 28)
Dni
Priemerná dĺžka luteálna fáza:
(9-16, často 14)
Dni
Odhadovaná doba splatnosti sa vypočíta ako súčet 280 dní (40 týždňov) sa od prvého dňa poslednej menštruácie (za predpokladu 28 denný cyklus). Nezabudnite, že vaše dátum splatnosti je odhad. Každé tehotenstvo je jedinečná a vaše dieťa príde, keď je pripravený. V deň, keď koncepcia je deň, kedy bola vaše dieťa počala. dátum počatia sa počíta od tehotenstva splatnosti.