Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Vzdialenosť medzi dvoma bodmi kalkulačka

Vzdialenosť medzi dvoma bodmi kalkulačka umožňuje vypočítať vzdialenosť medzi dvoma bodmi v dvoch rozmeroch, pomocou ich súradníc.

Enter body A a B súradníc

Bod A (x1, y1): ( , )
Bod B (x2, y2): ( , )
Vzorec pre zistenie vzdialenosti medzi dvoma bodmi A (x1, y1) a B (x2, y2):
Vzdialenosť medzi dvoma bodmi