Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Valec objem vzorec kalkulačka

Valec objem vzorec kalkulačka umožňuje vyhľadanie objem valca, podľa vzorca, s použitím výšky a polomer valca.

Zadať polomer základne a výšku valca

Základňa rádius:
Výška:

Objem valca

Valec je základný krivočiare geometrický tvar, povrch tvorený bodov v pevnej vzdialenosti od danej priamky, osi valca.

Vzorec pre objem valca:

Vzorec pre objem valca, Kde R - polomer základne, h - výška cilinder