Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Úniková rýchlosť vzorec kalkulačka

Úniková rýchlosť vzorec kalkulačka umožňuje vypočítať úniková rýchlosť objektu, je potreba uvoľniť z gravitačného poľa planéty v slnečnej sústave, alebo masívne telo s definovanou hmotnosťou a polomerom.

Vyberte planétu alebo zadať hmotnosť a polomer

  
Planet:
Úniková rýchlosť na Zemi
Úniková rýchlosť (druhé kozmickej rýchlosti) je minimálna rýchlosť potrebná pre objekt uniknúť z gravitačného poľa planéty alebo masívne telo.
kde M - hmotnosť planéty, R - polomer planéty, G - univerzálna gravitačná konštanta = 6,67408 x 10-11N*m2/kilogram2