Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Uhlové zrýchlenie vzorec kalkulačka

Uhlové zrýchlenie vzorec kalkulačka umožňuje vypočítať uhlové zrýchlenie, uhlovej rýchlosti a času pohybu, podľa vzorca uhlového zrýchlenia.

Vypočítajte uhlové zrýchlenie, uhlové rýchlosti a času rotácie

   
Uhlová rýchlosť (ω): rád/sekunda
Rotácia čas (t): Sekundy
Uhlové zrýchlenie je vektorová veličina, je rýchlosť zmeny uhlovej rýchlosti v závislosti na čase.

Uhlové zrýchlenie vzorec


kde dw - uhlová rýchlosť, dt - čas potrebný