Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Obežná rýchlosť vzorec kalkulačka

Obežná rýchlosť vzorec kalkulačka umožňuje vypočítať obežnú rýchlosť objektu, u ktorého je presunúť na obežnú dráhu planéty v slnečnej sústave, alebo iné masívne telo s definovanou hmotnosťou a polomerom.

Vyberte planétu alebo zadať hmotnosť a polomer

  
Planet:
Obežná rýchlosť Krajina
Obežná rýchlosť (prvý kozmickej rýchlosti) je minimálna rýchlosť, nutná k objektu, ako je umelé družice, aby ju udržali na obežnej dráhe planéty.
kde M - hmotnosť planéty, R - polomer planéty, G - univerzálna gravitačná konštanta = 6,67408 x 10-11Н*м2/kilogram2