Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Kombinovaný plynový zákon vzorec kalkulačka

Kombinovaný plynový zákon vzorec kalkulačka umožňuje vypočítať počiatočný a konečný objem, tlak a teplotu plynu z kombinovaného zákon o plyne rovnice.

Aký parameter vypočítať zo zákona rovnice v kombinácii s plynom

Počiatočný tlak (P1):
Počiatočný objem (V1):
Počiatočná teplota (P1):
Záverečný tlak (P2):
Konečná teplota (T1):
Mať za následok:
Vypočítať konečný objem
Kombinovaná zákon plynu je kombinácia charlesov zákon Boyle zákon, a gay-lussacov zákon. Sa uvádza, že pomer medzi tlakom objem produktu a teplota plynu zostáva konštantná:
Kombinovaná zákon plyn,
kde P1, V1, T1 - počiatočný tlak, objemu a teploty plynu, P2, V2, T2 - konečný tlak, objemu a teploty plynu.