Pridať k obľúbeným
 
Odstrániť z obľúbených

Delenie stĺpec listy

Divízia stĺpec listov umožňuje určiť vydelením (kvocient) dvoch čísel, pomocou metódy stĺpec divízie, a získať listu divízie kolóny.

Zadať dve čísla, dividendy a delič.

deleno